Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6abbott tuyển dụng2022

TuyểnnhânviênphỏngvấnquađiệnthoạitạiThanhĐảo,SơnĐông,9đến6abbott

Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6abbott tuyển dụng2022

Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6

abbott tuyển dụng Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Địa chỉ:

Tiền Giang

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

abbott tuyển dụng Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Năm làm việc:

1 năm trở lên

số lượng:

73

abbott tuyển dụng Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Tiền lương:

300.000 / giờ

abbott tuyển dụng Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Yêu cầu công việc:

abbott tuyển dụng

  Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6Điều kiện ứng tuyển:

  Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại Thanh Đảo, Sơn Đông, 9 đến 6

  1. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch kênh, hệ thống tiếp thị và quảng bá và môi trường hoạt động của JD.com;
  2. Cả nam và nữ đều có thể vui vẻ;
  3. Ý chí. Chăm chỉ, có trách nhiệm, có khả năng hợp tác theo chỉ đạo của lãnh đạo, tăng doanh số, nâng cao chỉ số toàn diện của phòng truyền hình trực tiếp.
  4. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  5. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  6. Quen thuộc với các nền tảng phát triển truyền thông xã hội khác nhau như google \ facebook \ LinkedIn, trải nghiệm phát triển nền tảng phát triển khác tốt hơn.
  7. Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  8. Làm việc tận tâm và cẩn thận, có thể hoàn thành công việc được giao một cách kịp thời,
  abbott tuyển dụng

  Đề xuất cho bạn