17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũtuyển dụng salenew 2022

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũtuyển dụng salenew 2022

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũtuyểndụngsalenew2