300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmtelesales là gì2022

300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmtelesales là gì2022

300nhândântệbaogồmthứcănvàchỗởchocôngnhântạmthờitrêntàuđiệnng