phim sexlon toMẫu Giấy đề Nghị đăng Ký Công Ty TNHH Hai Thành Viên Mới Nhất Năm 2022 – Tư Vấn DNL

phimsexlontoMẫuGiấyđềNghịđăngKýCôngTyTNHHHaiThànhViênMớiNhấtNăm

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên mới nhất năm 2021 theo Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên tại đây.Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên mới nhất năm 2021 theo Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được trải qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2021. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể và tải về mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên tại đây .

Tải về biểu mẫu tại đây
Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên

Nội dung mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên

Phụ lục I-3

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/20…/TT-BKHĐT

Bạn đang đọc: Mẫu Giấy đề Nghị đăng Ký Công Ty TNHH Hai Thành Viên Mới Nhất Năm 2022 – Tư Vấn DNL

ngày … tháng … năm 20 … của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________… …, ngày … … tháng … … năm … …

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi : Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại tỉnh, thành phố … … … .

 Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………….. …………………………. Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện 

 1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … .. Tên công ty viết bằng tiếng quốc tế ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … Tên công ty viết tắt ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn : … … … … … … … … … … .. Xã / P. / Thị trấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh : … … … … … … … … … … … … … … … .. Tỉnh / Thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … .. Fax ( nếu có ) : … … … … … … …. Email ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … .. Website ( nếu có ) : … … … … …. Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao ( Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao ) .

 

        Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

 

Công ty sàn chứng khoán / Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư sàn chứng khoán / Công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán : ( Đánh dấu X nếu là Công ty sàn chứng khoán / Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư sàn chứng khoán / Công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán và kê khai thêm những thông tin sau đây ) Số Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí : … … … … Cấp ngày : …. / …. / …. tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .

  

– Doanh nghiệp có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tại hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới ; xã, phường, thị xã ven biển ; khu vực khác có tác động ảnh hưởng đến quốc phòng, bảo mật an ninh [ 1 ] : Có Không

 1. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STTTên ngànhMã ngànhNgành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)    

 1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ ( bằng số ; VNĐ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Vốn điều lệ ( bằng chữ ; VNĐ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Giá trị tương tự theo đơn vị chức năng tiền quốc tế ( nếu có, bằng số, loại ngoại tệ ) : Có hiển thị thông tin về giá trị tương tự theo đơn vị chức năng tiền tệ quốc tế trên Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hay không ? Có Không

 1. Nguồn vốn điều lệ:

 

Loại nguồn vốnSố tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Vốn ngân sách nhà nước  Vốn tư nhân  Vốn nước ngoài  Vốn khác  Tổng cộng  

 1. Thành viên công ty: (kê khai Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục I-6 kèm theo)

– tin tức về Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư ( chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký góp vốn đầu tư theo lao lý của Luật Đầu tư ) : Mã số dự án Bất Động Sản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Ngày cấp : … …. / … .. / … … Cơ quan cấp : … … … … … … … … … … … … … … … .. – Danh sách người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức triển khai ( nếu có ) :

STTTên tổ chứcTên người đại diện theo ủy quyềnNgày, tháng, năm sinh – Giới tính – Quốc tịch người đại diện theo ủy quyềnĐịa chỉ liên lạc người đại diện theo ủy quyềnSố, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện theo ủy quyềnVốn được ủy quyềnTổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Thời điểm đại diện phần vốn123456789         

 1. Người đại diện theo pháp luật[2]:

Họ và tên ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … .. Giới tính : … … …. Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … …. / …. / … … .. Dân tộc : … … … … … …. Quốc tịch : … … … … … .. Loại sách vở pháp lý của cá thể :

Chứng minh nhân dânCăn cước công dânHộ chiếuLoại khác (ghi rõ):…………

Số sách vở pháp lý của cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … … Ngày cấp : …. / …. / …. Nơi cấp : … … … .. Ngày hết hạn ( nếu có ) : … / … / … Địa chỉ thường trú : Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn : … … … … … … … … …. Xã / P. / Thị trấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh : … … … … … … … … … … … … … … .. Tỉnh / Thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Quốc gia : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Địa chỉ liên lạc : Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn : … … … … … … … … …. Xã / P. / Thị trấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh : … … … … … … … … … … … … … .. Tỉnh / Thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Quốc gia : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … .. Điện thoại ( nếu có ) : … … … … … … … .. Email ( nếu có ) : … … … … … … … …

 1. Thông tin đăng ký thuế:

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế9.1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….Điện thoại: …………………………………………………………..9.2Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………Điện thoại: …………………………………………………………..9.3Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..Điện thoại: ………………………….Fax (nếu có): …………………Email (nếu có): ………………………………………………………9.4Ngày bắt đầu hoạt động[3] (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….9.5Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc 9.6Năm tài chính:Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..[4](ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)9.7Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 9.8Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

CóKhông9.9Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)[5]: Khấu trừ  Trực tiếp trên GTGT  Trực tiếp trên doanh số  Không phải nộp thuế GTGT 9.10Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tên ngân hàngSố tài khoản ngân hàng…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Đăng ký sử dụng hóa đơn[6]:

 

Tự in hóa đơnĐặt in hóa đơnSử dụng hóa đơn điện tửMua hóa đơn của cơ quan thuế

 1. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội[7]:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội ( chọn 1 trong 3 phương pháp ) :

Hàng tháng03 tháng một lần06 tháng một lần

 Lưu ý: – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

 1. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … … … …. Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Số Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương mại ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp / mã số thuế ) : … … … … … … Ngày cấp … / … / … … Nơi cấp : … … … … … …. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại thực thi chấm hết sống sót so với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và những Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất .

 1. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh thương mại ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … … … … Số Giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … … .. Ngày cấp : … …. / … .. / … … Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … Mã số thuế của hộ kinh doanh thương mại ( chỉ kê khai MST 10 số ) : … … … … … … … …. Địa điểm kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tên Chủ hộ kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Loại sách vở pháp lý của cá thể ( kê khai theo sách vở pháp lý của cá thể được ghi trên Giấy ghi nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh thương mại ) :

Chứng minh nhân dânCăn cước công dânHộ chiếuLoại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của Chủ hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): …..Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Xem thêm: Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần từ 15/10/2020

 1. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ( ghi bằng chữ in hoa ) : … .. Số Giấy ghi nhận đăng ký xây dựng ( Đối với cơ sở bảo trợ xã hội ) / Số Giấy phép xây dựng và công nhận điều lệ quỹ ( Đối với quỹ xã hội / quỹ từ thiện ) : … … … Ngày cấp : … / … / … … Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ( chỉ kê khai MST 10 số ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tên người đại diện thay mặt cơ sở bảo trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện : … … … … …. Loại sách vở pháp lý của cá thể ( kê khai theo sách vở pháp lý của cá thể được ghi trên Giấy ghi nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ) :

Chứng minh nhân dânCăn cước công dânHộ chiếuLoại khác (ghi rõ):…………

Số sách vở pháp lý của cá thể của người đại diện thay mặt cơ sở bảo trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ( kê khai theo sách vở pháp lý của cá thể được ghi trên Giấy ghi nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội / quỹ xã hội / quỹ từ thiện ) : … … … … … … … … … … … … … .. Ngày cấp : …. / …. / …. Nơi cấp : … … … .. Ngày hết hạn ( nếu có ) : … / … / … Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp. Tôi cam kết :– Là người đại diện thay mặt theo pháp lý có không thiếu quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp .– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục tiêu theo lao lý của pháp lý ; – Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng lao lý của pháp lý [ 8 ] ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính hợp pháp, đúng chuẩn và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên .

  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)[9]

[ 1 ] Chỉ kê khai trong trường hợp quy đổi mô hình doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ kinh doanh thương mại do có nhà góp vốn đầu tư quốc tế góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào doanh nghiệp .[ 2 ] Ghi thông tin của tổng thể người đại diện thay mặt theo pháp lý trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện thay mặt theo pháp lý .[ 3 ] Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày khởi đầu hoạt động giải trí đã kê khai thì ngày mở màn hoạt động giải trí là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .[ 4 ] – Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. – Trường hợp niên độ kế toán theo năm kinh tế tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng mở màn niên độ kế toán là ngày tiên phong của quý ; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày ở đầu cuối của quý. – Tổng thời hạn từ ngày khởi đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tục .[ 5 ] Doanh nghiệp địa thế căn cứ vào lao lý của pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng và dự kiến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp để xác lập 01 trong 04 chiêu thức tính thuế giá trị ngày càng tăng tại chỉ tiêu này .[ 6 ] Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ những điều kiện kèm theo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo lao lý của pháp lý. Không kê khai trong trường hợp xây dựng mới doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi mô hình doanh nghiệp .[ 7 ] Không kê khai trong trường hợp xây dựng mới doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi mô hình doanh nghiệp .[ 8 ] Không kê khai trong trường hợp xây dựng mới doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi mô hình doanh nghiệp .[ 9 ] Người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp đăng ký quy đổi mô hình doanh nghiêp đồng thời đăng ký biến hóa nội dung đăng ký doanh nghiệp thì quản trị Hội đồng thành viên của công ty sau quy đổi ký trực tiếp vào phần này .

Tải về mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên

Tải về Mẫu giấy đăng ký xây dựng công ty TNHH hai thành viên file world tại đâyTải về Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 2 tv file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên mới nhất năm 2021 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH HTV phụ lục I-3 mới nhất năm 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

Đánh giá bài viết

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim sexlon to

Đề xuất cho bạn