Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~tìm việc làm nha trangnew 2022

NhânviênKinhnghiệmĂnuốngOverlordTuyểndụng~tìmviệclàmnhatrangnew202

Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~tìm việc làm nha trangnew 2022

Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~

tìm việc làm nha trang Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~Địa chỉ:

Hà Tĩnh

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tìm việc làm nha trang Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~Năm làm việc:

1 năm trở lên

số lượng:

73

tìm việc làm nha trang Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~Tiền lương:

400.000 / giờ

tìm việc làm nha trang Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~Yêu cầu công việc:

tìm việc làm nha trang

  Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~Điều kiện ứng tuyển:

  Nhân viên Kinh nghiệm Ăn uống Overlord Tuyển dụng ~

  1. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  2. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  3. Làm việc chủ động, thái độ đúng mực, say mê, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chịu trách nhiệm.
  4. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  5. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  6. Cả nam và nữ đều có thể vui vẻ;
  7. Những người có thể gỡ lỗi video và card âm thanh đơn giản được ưu tiên;
  8. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  tìm việc làm nha trang

  Đề xuất cho bạn