Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lýtìm việc freelancenew

Nhânviêndịchvụthửnghiệmcủatrungtâmthửnghiệmvậtlýtìmviệcfreelancene

Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lýtìm việc freelancenew

Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lý

tìm việc freelance Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lýĐịa chỉ:

Hòa Bình

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tìm việc freelance Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lýNăm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

18

tìm việc freelance Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lýTiền lương:

600.000 / giờ

tìm việc freelance Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lýYêu cầu công việc:

tìm việc freelance

  Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lýĐiều kiện ứng tuyển:

  Nhân viên dịch vụ thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm vật lý

  1. Am hiểu về thương mại điện tử và tiếp thị trên Internet, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại điện tử quốc tế;
  2. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  3. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  4. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  5. Làm quen với các phần mềm văn phòng, word excel, v.v.
  6. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, nghiêm túc và thực tế, làm việc cẩn thận;
  7. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
  8. Có nhận thức kinh doanh và thị trường nhạy bén, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, khả năng tích hợp nguồn lực và khả năng thúc đẩy kinh doanh xuất sắc;
  tìm việc freelance

  Đề xuất cho bạn