Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng bátuyển content marketing2022

Nềntảngmuasắmthươngmạiđiệntửtuyểndụngngườiquảngbátuyểncontentmarke

Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng bátuyển content marketing2022

Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng bá

tuyển content marketing Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng báĐịa chỉ:

Vĩnh Long

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tuyển content marketing Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng báNăm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

2

tuyển content marketing Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng báTiền lương:

400.000 / giờ

tuyển content marketing Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng báYêu cầu công việc:

tuyển content marketing

  Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng báĐiều kiện ứng tuyển:

  Nền tảng mua sắm thương mại điện tử tuyển dụng người quảng bá

  1. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch kênh, hệ thống tiếp thị và quảng bá và môi trường hoạt động của JD.com;
  2. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  3. Cô. Chuyên ngành kế toán hoặc quản lý tài chính, cần cù và tận tâm, tác phong làm việc nghiêm túc, tận tâm và trách nhiệm, có chất lượng chuyên môn tốt;
  4. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  5. Có tư duy và ý tưởng thiết kế túi xuất sắc, có khả năng lập kế hoạch và viết kế hoạch hoạt động được tiêu chuẩn hóa, có thể lập kế hoạch và vận hành các hoạt động theo các sản phẩm trực tuyến.
  6. Quen thuộc với các nền tảng phát triển truyền thông xã hội khác nhau như google \ facebook \ LinkedIn, trải nghiệm phát triển nền tảng phát triển khác tốt hơn.
  7. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng trên Taobao hoặc Tmall, dịch vụ khách hàng và quảng bá vận hành.
  8. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  tuyển content marketing

  Đề xuất cho bạn